Menu
Advies nodig? Neem vrijblijvend contact op. Bel 088 - 467 73 73

Scope 1 en 2: EBI (Eerste- of Bijzondere Inspecties)

Direct aanmelden voor de cursus Scope 1 en 2: EBI (Eerste- of Bijzondere Inspecties)


Geplande uitvoeringen
Startdatum 16-01-2020
16-01-2020 (theorie)
23-01-2020 (theorie)
30-01-2020 (theorie)
03-02-2020 of 06-02-2020 (praktijk)
10-02-2020 of 13-02-2020 (praktijk)
17-02-2020 of 20-02-2020 (praktijk)
05-03-2020 (theorie)
05-03-2020 (theorieexamen)
09-03-2020 of 12-03-2020 (praktijkexamen)

Cursusinformatie
3,5 dagen
3 dagen
180 minuten (alleen theorie)
€ 3.150,00 excl. BTW.
€ 625,00 excl. BTW.
Lesmateriaal en lunches
Hedikhuizerweg 9, 5222 BC Den Bosch
Praktijkervaren SCIOS-erkende Visa-inspecteurs/EBI’ers.
Theorie: 09.00 - 12.00 uur
lunch
Vervolg theorie 13.00 - 16.00 uur
Praktijk: 09.00 tot 16.00 uur. Lunch op locatie.
Examens: aanvangstijd varieert, examens zijn individueel

Cursus / Examen
Ja Nee

Gegevens cursist
Man Vrouw

Gegevens bedrijf/instelling
Contactpersoon
Man Vrouw


Factuuradres
Contactpersoon
Man Vrouw

Introductie
De Certificatieregeling SCIOS stelt eisen aan technici die werkzaamheden uitvoeren aan olie/gasgestookte installaties.

Doelstelling
Doelstelling is bij te dragen aan goed, veilig en efficiënt werkende installaties. Exameneisen hebben betrekking op de installatie, de appendages en de ruimte waar de installatie staat opgesteld. TKC biedt opleidingen aan waarin de dagelijkse praktijk centraal staat. Na het positief afronden van een opleiding moet de technicus veilig, zelfstandig en verantwoord het werk kunnen uitvoeren. Het hoge praktijkgehalte van de opleidingen wordt gegarandeerd door de praktijkervaren docenten en de functionele toestellen die worden gebruikt bij de training. Kennis naast praktische toepasbaarheid staan centraal. 

Inhoud: naast theorie ook aandacht voor praktijk!
De EBI-opleiding is najaar 2014 herschreven op basis van nieuwe eisen, andere leermethoden en een intensievere praktijktraining. Praktijklessen worden verzorgd aan een scope 1 en/of 2 installatie. 

Aan de orde komen onder meer verschillende typen installaties, (veiligheids)- en installatievoorschriften, verbrandingstechniek, ketels en branders, gasstraten, beveiligingen, de opstellingsruimte en het correct hanteren en toepassen van meetinstrumenten. Aan de hand van inspectie-, onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. Van een stookproef tot het maken van rapportages en opstellen van richtlijnen.

De praktijktraining beslaat drie dagen omdat blijkt dat cursisten dit hard nodig hebben om het praktijkexamen positief te kunnen afleggen. Integraal onderdeel van de opleiding is het maken van praktijkopdrachten. EBI is een zware opleiding.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen, de organisatie waar ook TKC deel van uit maakt, is examenbureau voor de SCIOS Scopes  1 t/m 10. Hier genoemde prijzen en data gelden voor Parkstad Opleidingen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor technici die aantoonbaar beschikken over een SCIOS-erkend PI-diploma naast een ruime praktijkervaring in de scopes 1 en 2.

Duur opleiding
De opleiding bestaat uit vier theoriedagen (7 dagdelen van drie uur) en drie praktijkdagen. 

Startdata
Startdatum: cursus start bij voldoende aanmeldingen.

Kosten
De cursusprijs per deelnemer bedraagt € 3.150,=. Deelname aan het examen kost € 585,=. Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief lesstof en lunches. Voor groepen of in-company-trainingen worden specifieke aanbiedingen opgesteld.

Cursusplaats
TKC verzorgt op diverse plaatsen in het land opleidingen. De keuze wordt per opleiding vastgesteld afhankelijk van de instroom en geografische herkomst cursisten.

Stel een vraag

Meer weten?

Neem contact op met TKC opleidingen

info@tkc-opleidingen.nl

Tel 088 - 467 73 73
Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u dat wij u bellen?
Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u snel terug.