Menu
Advies nodig? Neem vrijblijvend contact op. Bel 088 - 467 73 73

Scope 7a: Periodieke Inspecties Brandstofleidingen

Direct aanmelden voor de cursus Scope 7a: Periodieke Inspecties Brandstofleidingen


Geplande uitvoeringen
Startdatum 03-03-2020
03-03-2020 (theorie)
10-03-2020 of 13-03-2020 (praktijk)
17-03-2020 (theorie)
17-03-2020 (theorieexamen)
16-03-2020 of 23-03-2020 (praktijkexamen)

Cursusinformatie
SCIOS-erkend PI-diploma
1,5 dagen
1 dag
90 minuten theorie en 90 minuten praktijk
€ 1.140,00 excl. BTW.
€ 575,00 excl. BTW.
Lesmateriaal en lunches
Den Bosch
09.00-12.00
12.00-13.00: lunch;
13.00- 1600
Examen: individueel

Cursus / Examen
Ja Nee

Gegevens cursist
Man Vrouw

Gegevens bedrijf/instelling
Contactpersoon
Man Vrouw


Factuuradres
Contactpersoon
Man Vrouw

Introductie
De Certificatieregeling SCIOS stelt naast eisen aan installaties en stookruimten) ook eisen aan technici die werkzaamheden uitvoeren aan brandstofleidingen. Scope 7a gaat tot < 0,5 bar.

Doelstelling
Doelstelling is door het inspecteren van brandstofleidingen verder bij te dragen aan de veiligheid van installaties en leidingen.

Inhoud
Deze cursus bestaat voornamelijk uit theorie, aangevuld met diverse voorbeelden en situaties uit de praktijk. Op basis van de bestaande wet - en regelgeving wordt inhoud gegeven aan de cursus. Bij de opleiding Periodieke Inspecties scope 7a ligt de nadruk op bestaande leidingen.

Cursisten dienen in het bezit te zijn van de vigerende NEN-normen voorafgaand aan de cursus. Deze worden tijdens de cursus behandeld.

De cursus is opgebouwd rondom de actuele normen en criteria. De lesstof behandelt rapportages, typen leiding-materiaal, afsluiters, functie en werking gasdrukregelaars en het kunnen uitvoeren van dichtheidsbeproevingen. Er wordt veel gerekend, berekend en geoefend.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen, de organisatie waar ook TKC deel van uit maakt, is examenbureau voor de SCIOS Scopes  1 t/m 10. Hier genoemde prijzen en data gelden voor Parkstad Opleidingen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor technici die aantoonbaar beschikken over een SCIOS-erkend PI-diploma naast een ruime praktijkervaring.

Docenten
Voor deze opleiding worden als docent ervaren SCIOS-erkende EBI’ers ingezet. Praktijkervaring is ook bij de docent van belang! TKC staat bekend om het hoge praktijkgehalte van haar opleidingen. Het praktijkgehalte van deze opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en het lesmateriaal dat is gebaseerd op de praktijk van alledag.

Duur opleiding
De aangepaste opleiding bestaat uit 3,5 dagen; 5 dagdelen van drie uur theorie en 2 dagdelen praktijk. Er is gekozen voor deze opzet omdat cursisten die komen uit de installatie- of servicebedrijven meestal geen uitgebreide ervaring hebben met het inspecteren van gasleidingen. Vandaar dat 2,5 dagen training een basis is voor het succesvol kunnen afronden van het examen.

De vervolgcursus EBI scope 7a wordt ook verzorgd in 2,5 dagen.

Startdata
Een trainingsgroep wordt samengesteld afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Kosten
De cursusprijs per deelnemer bedraagt € 1140,00. Deelname aan het examen PI 7a kost € 575,=. Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief lesstof en lunches. Voor grotere groepen of in-company-trainingen worden op maat aanbiedingen opgesteld.

Cursusplaats
TKC verzorgt op diverse plaatsen in het land opleidingen. Onze hoofdcursusplaats is Arnhem. In company training op een andere locatie kan geschieden bij voldoende inschrijvingen.

Stel een vraag

Meer weten?

Neem contact op met TKC opleidingen

info@tkc-opleidingen.nl

Tel 088 - 467 73 73
Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u dat wij u bellen?
Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u snel terug.