Menu
Advies nodig? Neem vrijblijvend contact op. Bel 088 - 467 73 73

SCIOS opfriscursussen

Om onderhoud of inspecties aan stookinstallaties of brandstoftoevoerleidingen uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen voor de betreffende scope en werkzaamheden succesvol aflegt. Sinds juli 2019 is SCIOS gestart met het systeem van periodieke kennistoetsen. TKC/Parkstad Opleidingen verzorgt opfrisinstructies voor een groot aantal scopes en niveau's. 

Kijk hier voor de opleidingenmatrix met alle opfrisinstructies.

Aanmelden kan via www.parkstad-opleidingen.nl

Periodieke kennistoets 
De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat.

SCIOS was tot nog toe een van de weinige schema’s waarbij het éénmalig aantonen van theoretische kennis voldoende was (in combinatie met een praktijkbeoordeling) om te worden aangemeld als bevoegd persoon. In een sterk veranderende samenleving is het periodiek toetsen van kennis gemeengoed. Denk hierbij een zaken als code 95 op het rijbewijs, of een VCA-diploma.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder hun SCIOS diploma hebben gehaald en SCIOS gecertificeerd wensen te blijven voor hun scopes en voor hun werkzaamheden. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 3 dagdelen theorie (m.u.v. Scope 5a, die bestaat uit 5 dagdelen theorie. Kosten: 875 Euro)
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
U dient zelf vooraf de theorie te bestuderen.
Locatie: Den Bosch 

Meerdere scopes tegelijk getoetst
Bent u gecertificeerd voor meerdere scopes, dan kunt u een gecombineerd examen afleggen voor :

  • Scope 1, 2, 3 en/of 5
  • Scope 4 (diesel- en gasmotoren en turbines)
  • Scope 7a, 7b en/of 7c

Hier zit wel een risico aan: een aangemelde medewerker die niet slaagt voor een combinatietoets, wordt geen diploma voor een deel van de toets verstrekt.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen, dezelfde organisatie als waartoe TKC behoort, is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 
Het examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden voor zowel opleidingen als examens vindt u hier.

Een volledig overzicht van dSCIOS opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen voor stookinstallaties vindt u in de opleidingenmatrix van Parkstad Opleidingen voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

Stel een vraag

Meer weten?

Neem contact op met TKC opleidingen

info@tkc-opleidingen.nl

Tel 088 - 467 73 73

Hedikhuizerweg 9
5222 BC Den Bosch

Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u dat wij u bellen?
Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u snel terug.